Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: Κινέτα

Όνομα Ακτής: Κινέτα
Κωδικός Ταυτότητας: GRBW069231071
Δήμος Μεγαρέων
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ
Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.

Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής

Η παραλία Κινέτας βρίσκεται στον Κόλπο Μεγάρων και αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου, ανοιχτού όρμου με νοτιοανατολικό προσανατολισμό.

Η ακτή έχει μήκος 3.150 μέτρα, ενώ το μέσο πλάτος εκτιμάται 15 μέτρα. Η παράκτια ζώνη είναι μερικώς τροποποιημένη, με σποραδική, ψηλή βλάστηση (πεύκα και αλμυρίκια) στο μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασής της. Εξαίρεση αποτελεί το ανατολικό τμήμα της παραλίας, όπου η βλάστηση είναι πυκνότερη. Επιπλέον, το χερσαίο τμήμα της ακτής είναι σκυρώδες στο μεγαλύτερο μέρος του και παρουσιάζει βραχώδεις εξάρσεις στα νοτιοδυτικά. Ο πυθμένας είναι επίσης σκυρώδης στα πρώτα μέτρα και παρουσιάζει σε σχετικά μεγάλα βάθη λειμώνες θαλάσσιων αγγειόσπερμων. Το βάθος των υδάτων κολύμβησης είναι κανονικό και η κλίση του πυθμένα ήπια, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων απαντάται σε απόσταση της τάξης των 70 μέτρων από την ακτή. 

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη στο σύνολό της, αλλά σε επιμέρους διακριτά τμήματα, κυρίως μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες ή εστιατόρια και αναψυκτήρια. Εκεί υπάρχουν υποδομές, όπως ξαπλώστρες, ομπρέλες, κάδοι και καλάθια απορριμμάτων και ντους. Η κολύμβηση είναι η κύρια δραστηριότητα επί της ακτής με το μέγιστο αριθμό λουομένων να εκτιμάται σε 3.000 άτομα. Επιπρόσθετα, σε μικρή απόσταση από την ακτή αγκυροβολεί μεγάλος αριθμός ιδιωτικών σκαφών (αλιευτικών ή αναψυχής). Τέλος, επί της ακτής λαμβάνουν χώρα μηχανοκίνητα θαλάσσια αθλήματα. Τέλος, σημειώνεται πως η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς.

Στην άμεση περιοχή της ακτής κυριαρχεί ο ασυνεχής, αστικός ιστός του οικισμού της Κινέτας. Δευτερευόντως, απαντώνται ετερογενείς αγροτικές εκτάσεις. Στο νοτιοδυτικό άκρο της ακτής εντοπίζεται σημείο εκβολής ρέματος χειμαρρικής λειτουργίας (ρέμα Πίκας).

Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής

Η ευρύτερη περιοχή είναι κατεξοχήν αγροτική. Σε μικρότερο βαθμό απαντώνται θαμνώδεις φυσικές εκτάσεις και δάση κωνοφόρων δένδρων, ενώ περιορισμένη έκταση έχουν οι αστικές περιοχές.Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί

Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR06), στην Λεκάνη Απορροής Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Δυτικός Σαρωνικός Κόλπος (GR0626C0010N)», του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, που πραγματοποιήθηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης (αρ.οικ. 391/21.04.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1004)). Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός επιχειρησιακής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Κινέτα αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1998 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων ετών.


Σημείο παρακολούθησης 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GRBW069231071101.

Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 404mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 170,6mm και 0,1mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Μεγάρων, έτη 1966-1988). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοδυτική, ακολουθούμενη από νότια και βόρεια με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1975-1991). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 25oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι της τάξης των 31oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1975-1990).

Η ακτή είναι εκτεθειμένη στους νότιους ανέμους. Ωστόσο, οι τελευταίοι πνέουν συνήθως με μικρή ή μέση ένταση και κατά συνέπεια σπάνια αναμένεται εμφάνιση αξιόλογου κυματισμού στην παραλία. Επιπλέον, στην περιοχή δεν παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παλίρροιας, ούτε ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Πιέσεις

Υγρά απόβλητα

Ο οικισμός της Κινέτας δε διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται στο σύνολό του μέσω ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης. Η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης, καθώς πιθανή διαρροή των μπορεί να επιφέρει εισροή αυξημένου οργανικού και μικροβιακού φορτίου και φορτίου θρεπτικών στη θάλασσα. Η έλλειψη οργανωμένου συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του οικισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 1.972 μόνιμους κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) και πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, καθιστά σημαντική την πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των υδάτων.
Εκβολές ποταμών, ρεμάτων-εκβάλλοντες αγωγοί

Στο δυτικό άκρο της ακτής εντοπίζεται η εκβολή του ρέματος Πίκας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε πλακοσκεπή οχετό ομβρίων. Το ρέμα είναι διαλείπουσας ροής και διαρρέει περιοχές με ήπια αγροτική δραστηριότητα και αραιή αστική δόμηση. Κατά συνέπεια, η πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από την παρουσία του ρέματος εκτιμάται ως μικρή.
Λοιπές πηγές

Στην ακτή αγκυροβολεί συστηματικά πλήθος ιδιωτικών σκαφών. Ο αυξημένος αριθμός των σκαφών που επισκέπτεται την ακτή αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης των υδάτων μέσω των απορρίψεων από τα σκάφη καθώς και μέσω πιθανών διαρροών από σκάφη με ελλιπή συντήρηση.

Στην παραλία επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, ο αριθμός και η συχνότητα παρουσίας των οποίων δεν εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνει την ακτή. Ο αυξημένος αριθμός παραθεριστών που συγκεντρώνεται στην περιοχή και επισκέπτεται την ακτή για κολύμβηση, αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης της ακτής.

Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας, επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί) ή λαδιών, αν και στο χερσαίο τμήμα της παραλίας παρατηρήθηκαν ποσότητες στερεών απορριμμάτων (κυρίως πλαστικά). Κατόπιν οπτικής παρατήρησης, τα ύδατα χαρακτηρίστηκαν διαυγή και καθαρά. Τέλος, σε μικρή απόσταση από την ακτή εντοπίζεται μία περιορισμένη έκταση που υποδέχεται ανεξέλεγκτα αδρανή υλικά.

Ευτροφισμός

Τα ύδατα κολύμβησης επηρεάζονται εν δυνάμει από τα ρυπαντικά φορτία των κύριων θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου, τα οποία προέρχονται με τη σειρά τους κυρίως από τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, η μορφολογία της ακτής και το κανονικό βάθος των υδάτων διαμορφώνουν δυσμενείς συνθήκες για την εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού. Επιπλέον, τα ύδατα κολύμβησης είναι υπό κανονικές συνθήκες διαυγή, ενώ στην ακτή δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών ή φυτοπλαγκτόν.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και φυτοπλαγκτόν στην ακτή.

Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων. Οι έκτακτες συνθήκες κατά τις οποίες δύναται να επιβαρυνθεί η ποιότητα των υδάτων της ακτής περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση αυξημένου αριθμού λουομένων.

Μέτρα αντιμετώπισης

Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:

  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου

Η ρύπανση από υπερχειλίσεις ή διαρροές βόθρων είναι μακροπρόθεσμη και για την αντιμετώπισή της είναι απαραίτητη η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Σχετικά με τον κίνδυνο ρύπανσης της θάλασσας από τη συγκέντρωση αυξημένου αριθμού λουομένων, αναρτώνται σε ευδιάκριτο σημείο μέτρα καλής συμπεριφοράς λουομένων, τα οποία περιλαμβάνουν την αποφυγή χρήσης αντηλιακού μισή ώρα πριν την είσοδο στο νερό και τη συστηματική χρήση των κάδων για την απόθεση απορριμμάτων.

Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.
Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης

Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκη, 19100, Μέγαρα
Τηλέφωνο: 22963-20100/11, 22963-20112/35
Fax: 22960-82374
www.megara.gr

dmegara@otenet.grΑρμόδια Κρατική Αρχή
ΥΠΑΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262, 2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
info.egy@prv.ypeka.gr
bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Υδάτων Αττικής
Μεσογείων 239, 15451 Αθήνα
Τηλέφωνο: : 210 3725706
Fax: 210 3725728
http://attiki.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
nero@attica.gr
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Αττικής
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθηνάς 2, 19200 Ελευσίνα
Τηλέφωνο: 2131601461
Fax:


Έκδοση Tαυτότητας Ημερομηνία Επόμενη αναθεώρηση
R3 Μάιος 2015 Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην ποιότητα των κολυμβητικών
υδάτων ή στο φυσικό περιβάλλονΧρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης: www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): www.e-per.gr
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ: http://www.patt.gov.gr/main/
Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ: www.megara.grΤο Πρόγραμμα «Ταυτότητες ακτών κολύμβησης» για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις κολυμβητικές ακτές της χώρας, υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και ανταλλαγή απόψεων επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bathingwaterprofiles.gr

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal