Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: Άη Γιάννης

Όνομα Ακτής: Άη Γιάννης
Κωδικός Ταυτότητας: GRBW079165020
Δήμος Δελφών
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.

Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής

Η ακτή Άη Γιάννης ανήκει στις βόρειες ακτές του Κορινθιακού Κόλπου. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στο μυχό του κόλπου Ιτέας (Κρισσαίος κόλπος) και ανατολικά του οικισμού Κίρρας.

Η παραλία έχει μήκος 600 μέτρα, μέσο πλάτος 5 μέτρα και νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Η παράκτια ζώνη είναι φυσική. Το χερσαίο τμήμα της ακτής καλύπτεται από σκυρώδες υλικό στο ανατολικό τμήμα, ενώ στο δυτικό από λεπτόκοκκη άμμο. Επιπλέον παρουσιάζει πυκνή ψηλή βλάστηση αποτελούμενη από αλμυρίκια, ευκάλυπτους και πεύκα. Ο θαλάσσιος πυθμένας είναι σκυρώδης, παρουσιάζει βλάστηση αποτελούμενη από θαλάσσια αγγειόσπερμα και έχει ήπια κλίση, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων απαντάται σε απόσταση της τάξης των 60 μέτρων από την ακτή. Τέλος, τα κολυμβητικά ύδατα είναι αβαθή στα πρώτα μέτρα.

Τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο και διαθέτει υποδομές όπως ντους, ξαπλώστρες, ομπρέλες και καλάθια απορριμμάτων. Η κολύμβηση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα επί της ακτής με το μέγιστο αριθμό λουομένων να εκτιμάται σε 450 άτομα. Τέλος, σημειώνεται πως η παραλία είναι προσβάσιμη οδικώς αποκλειστικά με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

Το δυτικό τμήμα της άμεσης περιοχής της παραλίας είναι κυρίως οικιστικό, ενώ παρουσιάζει ασυνεχή αστική δόμηση και περιορισμένες εκτάσεις με αυτοφυή βλάστηση, ενώ το ανατολικό τμήμα είναι φυσικό χωρίς ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Κεντρικά εντοπίζονται τα σημεία εκβολής των χειμάρρων Αλμυρό Νερό και Πλείστος. Στο ανατολικό τμήμα της ακτής εκβάλλει ένα ακόμα ρέμα συνεχούς ροής.

Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής

Η ευρύτερη περιοχή είναι φυσική στο μεγαλύτερο μέρος της, αφού καλύπτεται από εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση. Στα δυτικά αυτών των εκτάσεων η περιοχή χαρακτηρίζεται αγροτική λόγω της παρουσίας ελαιώνων.Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί

Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07), στην Λεκάνη Απορροής ʼμφισσας (GR24) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Κορινθιακός κόλπος - Βοιωτία (GR0725C0019N)», του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως καλή, με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, που πραγματοποιήθηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης (αρ.οικ. 391/21.04.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1004)). Στο Υδατικό Σύστημα αντιστοιχεί σταθμός εποπτικής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής [Άγιοι Πάντες (Δελφών-Δεσφίνας-Χρυσού)] και προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία από το Νόμο 177/75, ο οποίος τροποποιήθηκε από το Νόμο 2637/98.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Άη Γιάννης αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1991 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων ετών.


Σημείο παρακολούθησης 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRBW079165020101.

Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 519mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 262,8mm και 0mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Δεσφίνας, έτη 1955-2002). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η νοτιοδυτική, ακολουθούμενη από βορειοανατολική και νοτιοανατολική με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1961-2001). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 22oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι της τάξης των 29oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1961-2004).

Λόγω μορφολογίας και προσανατολισμού η ακτή δεν είναι είναι προστατευμένη από τους επικρατέστερους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, με εξαίρεση τους ανέμους βορειοανατολικής διεύθυνσης. Επιπλέον, στην περιοχή δεν παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παλίρροιας, ούτε ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Πιέσεις

Υγρά απόβλητα

Οι οικισμοί Ιτέας και Κίρρας που εκτείνονται ανάντη της ακτής διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο καλύπτει μεγάλο τμήμα τους (εξαιρείται μέρος του οικισμού Κίρρα) και εξυπηρετούνται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ιτέας. Οι περιοχές της Κίρρας που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων διαθέτουν ιδιωτικά συστήματα αποχέτευσης. Η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης, καθόσον πιθανή διαρροή τους μπορεί να επιφέρει εισροή αυξημένου οργανικού και μικροβιακού φορτίου και φορτίου θρεπτικών στη θάλασσα. Ωστόσο, λόγω της μικρής έκτασης του οικισμού, η πιθανή επιβάρυνση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων εκτιμάται ως ιδιαίτερα περιορισμένη.

Εκβολές ποταμών, ρεμάτων-εκβάλλοντες αγωγοί

Στο δυτικό τμήμα της ακτής εντοπίστηκαν τέσσερις αγωγοί μεταφοράς ομβρίων υδάτων. Λόγω του αστικού χαρακτήρα της άμεσης περιοχής οι επιφανειακές απορροές από τους δρόμους και τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων είναι δυνατόν να είναι επιβαρυμένες με τοξικές ουσίες (πετρελαιοειδή, μόλυβδος, κάδμιο κ.α.) και να μεταφέρουν στερεά απορρίμματα. Παρ' όλα αυτά, λόγω του μικρού μεγέθους του οικισμού δεν αναμένεται σημαντική επίδραση στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης από την παρουσία των αγωγών.

Στο μέσο περίπου της ακτής εντοπίζεται η εκβολή του ρέματος Πλείστου. Το ρέμα είναι συνεχούς ροής, διαρρέει περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα, ενώ είναι ο τελικός αποδέκτης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δελφών. Συνεπώς, το μεταφερόμενο ρυπαντικό φορτίο ενδέχεται να περιλαμβάνει αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων) που προέρχονται από τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και τα αστικά λύματα.

Λοιπές πηγές

Στην παραλία επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, η συχνότητα παρουσίας των οποίων δεν εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνει την ακτή.

Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας, επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί) ή λαδιών. Αντιθέτως, στο χερσαίο τμήμα της ακτής παρατηρήθηκαν στερεά απορρίμματα (πλαστικά), καθώς και σωροί από θαλάσσια αγγειόσπερμα. Κατόπιν οπτικής παρατήρησης, τα ύδατα κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν διαυγή και καθαρά.
Ευτροφισμός

Στο παρελθόν δεν έχουν καταγραφεί συστηματικά περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών και φυτοπλαγκτόν, ενώ τα ύδατα είναι υπό κανονικές συνθήκες διαυγή, αφού η μορφολογία της ακτής επιτρέπει την ανανέωση τους. Ωστόσο, τα ύδατα κολύμβησης επηρεάζονται από την απορροή ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου, ενώ και το μικρό βάθος τους αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού. Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται υψηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και φυτοπλαγκτόν στην ακτή.

Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων. Οι έκτακτες συνθήκες κατά τις οποίες δύναται να επιβαρυνθεί η ποιότητα των υδάτων της ακτής περιλαμβάνουν αστοχία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δελφών που καταλήγει στη θαλάσσια περιοχή.

Μέτρα αντιμετώπισης

Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:

  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου

Με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, τον Ιούνιο του 2011 η θέση “Ευκάλυπτοι Κίρρας” κρίθηκε ακατάλληλη για κολύμβηση.

Σε περίπτωση αστοχίας ή προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της ΕΕΛ Δελφών αναμένεται μικρής διάρκειας ρυπαντική επιβάρυνση των υδάτων. Το μικροβιακό φορτίο στην περίπτωση διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων αναμένεται να είναι της τάξης των 107 Ε. Coli/100 ml. Με την προϋπόθεση ότι η διάθεση των ανεπεξέργαστων ή των μερικώς επεξεργασμένων λυμάτων δε θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για την υγεία των λουομένων. Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας λειτουργίας της ΕΕΛ πρέπει αμέσως να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ταχεία επαναφορά της αποδοτικής λειτουργίας της ΕΕΛ. Εάν οι διορθωτικές ενέργειες απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεχιστεί η διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων, ο αρμόδιος φορέας θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα εξετάσει την αναγκαιότητα προσωρινής απαγόρευσης της κολύμβησης.

Για τη μείωση του φορτίου θρεπτικών που απορρέει στην παράκτια περιοχή και προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες συνίσταται η εφαρμογή των αρχών του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων λιπασμάτων. Η εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής πρακτικής, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της κατασκευής κατάλληλων μεμονωμένων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από αποχετευτικό δίκτυο και κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, συνεισφέρουν στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ευτροφικών φαινομένων.

Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.
Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης

Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΔΕΛΦΩΝ
ΡΗΓΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ 10, ΑΜΦΙΣΣΑ, 33100
Τηλέφωνο: 22653-50027
Fax: 22653-50021
www.amfissa.gr

dimarxos@0585.syzefxis.gov.grΑρμόδια Κρατική Αρχή
ΥΠΑΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262, 2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
info.egy@prv.ypeka.gr
bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
Θερμοπυλών 60, 35100 Λαμία
Τηλέφωνο: : 22310 32211
Fax: 22310 32328
http://stereaellada.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
dydatonster@apdthest.gov.gr
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Γιδόγιαννου 31, 33100 Αμφισσα
Τηλέφωνο: 2265350530
Fax:


Έκδοση Tαυτότητας Ημερομηνία Επόμενη αναθεώρηση
R3 Μάιος 2015 Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην ποιότητα των κολυμβητικών
υδάτων ή στο φυσικό περιβάλλονΧρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης: www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): www.e-per.gr
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: http://portal.stereahellas.gr/
Δήμος ΔΕΛΦΩΝ: www.amfissa.grΤο Πρόγραμμα «Ταυτότητες ακτών κολύμβησης» για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις κολυμβητικές ακτές της χώρας, υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και ανταλλαγή απόψεων επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bathingwaterprofiles.gr

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal